HƯỚNG DẪN TẢI BUMOTP - IOS
BƯỚC 1
* Bấm chọn Tải về OTP APP cho iOS
* Đồng ý cài đặt
BƯỚC 2
* Vào phần cài đặt (Settings)
* Cài đặt chung (General)
* Quản lý thiết bị (Device management)
* Chọn Tiến hành tin cậy (Trust) nhà cung cấp
BƯỚC 3
* Về màn hình chính
* Chọn biểu tượng BumOTP quẩy thôi